Parva Parvorum Pulchra

Parva Parvorum Pulchra

Fittex fis-Sit

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Stħarriġ

Kemm -il network hu involut fihom il-Kulleġġ Santa Tereża?
 

Min qiegħed online

We have 86 guests online
Merħba fil-Kulleġġ Santa Tereża
Testimonjanza ta' student fuq l-esperjenza tieghu fil-STC Youth Club PDF Print E-mail

Insellmilkom ħbieb,

Jien jisimni Gabriel u llum għandi għoxrin sena, ilni għal dawn l-aħħar ħames snin nattendi l-MCAST, Institute of Creative Arts u jekk Alla jrid sentejn oħra nigradwa fil-media productions (B.A. In Creative Arts).

Meta kelli l-età ta’ tlettax il-sena bdejt nattendi l-iskola sekondarja ta Paris B’Kara, skola kbira, ġdida għalija fejn ma kont naf lill ħadd. Smajt bil-Youth Club bdejt nattendi fis-sajf u permess ta’ hekk bdejt nidra l-ambjent il-ġdid tal-iskola w għamilt ħbieb ġodda li għadni ngħożż sal-lum. Konna ngħamlu ħafna attivitajiet differenti bhal sports, tisjir, krafts, live-ins u sahansitra anka sifirna l-Belgium flimkien u din għalija kienet l-ewwel esperjenza ta’ safar li ma ninsa qatt. Fost dawn l-attivitajiet kien hemm il-media, kelna opportunita li ngħamlu dokumentarju fuq B’Kara, li kien jismu “Rajt Ma Rajtx”.  Għamilna riċerka, irrextajna w anka iffilmjajna dan id-dokumentarju. Dan kien intwera ġewwa ċinema lokali u għalija li nara xogħol tagħna jintwera hemm kien ghamilli ħafna kuraġġ, u nista’ ngħid li minn hemm bdiet l-imħabba kbira li għandi lejn il-media, kont sibt xi haġa li nieħu gost nagħmel u li ħhassejtni kunfidenti w tajjeb fiha. B’opportunita mis-Sur Mario Demanuele, Shirley Spiteri Mintoff, Stanley Agius u oħrajn konna għamilna produzzjoni ta’ short film bl-isem ta’ “Skies”, esperjenza oħra indimentikabbli.

Flimkien maI-Youth Worker Ms. Pauline Tufigno ħeġġewni ħafna biex nimxi fuq din in-linja tal-media w flimkien mal-familja tiegħi ghenuni nsib il-kunfidenza fix-xoghol tiegħi w fija nnifsi.  Fejn qatt kont nobsor li wara dawn is-snin issa qiegħed nistudja f’livell ta’ B.A., kif ukoll naħdem kemm għal rasi kif ukoll ma’ diversi stazzjonijiet lokali fuq produzzjonijiet u proġetti differenti! Jien minn qalbi nħeġġiġkom tattendu l-Youth club u titkellmu w tfittxu l-għajnuna tal-Youth worker, kif ukoll nixtieq nirringrazzja lill Miss Tufigno u l- kollegi tagħha tal-opportunitajiet u direzzjoni li tghawni b’ dedikazzjoni w rispett, kif ukoll lill-Prinċipal tal-Kulleġġ Santa Tereża li dak iż-żmien kien Dr. Frank Fabri li qatt ma għalqina l- bieb għall-opportunitajiet li kellna w dejjem fejn seta’.  Kien anke jattendi diversi attivitajiet tagħna biex juri l-appoġġ tiegħu.

Kien zmien li ma ninsa qatt li fih komplejt nifforma l-karattru tiegħi u għalkemm għaddew bosta snin kemm Ms. Tufigno kif ukoll il-kollegi tagħha għadhom hemm għalija li flimkien  mal-familja tiegħi jinkuraġġuni w jgħajnuni f’dak kollu li ngħamel.

Nirringrazzjakhom minn qalbi,

 

Gabriel Piscopo.

 

 
Rights 4 U - Min Ġej Chat? PDF Print E-mail

‘Min Ġej Chat?’ is a Live-in organised and carried out in collaboration between the Commissioner for Children, the National School Support Services  (DES) and four Colleges - Maria Regina College, St Clare College, St Ġorġ Preca and St Theresa College.  The participants of ‘Min Ġej Chat?’ were young people between the ages of 13 and 15 years and was held between the 29th and 31st August 2017 at the Archbishop’s Seminary in Rabat.

 

The theme of the project was ‘online relationships and safety’.  The young people were addressed by officials from different local institutions that safeguard children and young people’s internet use. Dynamic interactive workshops were carried out with the participation of the young people and co-ordinated by the college youth workers.  The programme also included a Treasure Hunt, viewing and discussion of film on theme and Forum Theatre on cyber-bullying.  The project reached its goals and satisfactory outcomes.  The Live-in was concluded with the participants electing a female and male representative to represent their peers on the Children’s Council of the Commissioner for Children.   Cheyenne Baker Bray and Cheyenne Mangion from St. Theresa College were elected as member and runner up in the Council.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Summer Youth Club Activity PDF Print E-mail

Students are enjoying themselves in a safe environment while learning new skills during the Summer Youth Club held at St. Theresa College and run by the College Youth Worker.  The aim of the Summer Youth Club is to provide a safe meeting place for the students to pass some of their summer holidays to use and learn new skills, go on outings and make new friends.  Students who will be starting their Form 3 at Imrieħel Secondary School in September, have the opportunity to know the ‘new’ school environment.  They are presently working on murals to brighten the walls of the psychosocial rooms while using their combined talents.

 

 

Wall mural

 

 

The students visited the National Aquarium in Qawra and were able to appreciate the marine fauna and flora of our islands and other far off lands.  They were shown around by a guide and experienced the feeding of the fish.  Later on they participated in a workshop on the impact of waste materials on marine life.

 

 

Malta National Aquarium visit

 

 

Malta National Aquarium visit

 

 

 
i choose PDF Print E-mail

 

 
Sexual harassment session PDF Print E-mail

The Learning Support Zone and College Youth Worker in collaboration with the National Commission

for the Promotion of Equality (NCPE) through the initiative of Mr. Joe Borg, Anti-bullying Officer put

up a session on Sexual Harassment for all school students.

 

Students participated in the short drama depicting a real life situation after which

Ms. Stephanie Borg Bonaci from NCPE led a discussion in conjunction with a presentation on what is

harassment, followed by questions from the floor.  Sexual harassment and bullying should not be

tolerated and referred to the School Counsellor or Guidance Teachers.

 

24th May 2017.

 

 
Skola Sajf 2017 late applications PDF Print E-mail

 
Skola Sajf 2017 PDF Print E-mail

More information from fes.org.mt/skolasajf-2016-registration

 

 
Birkirkara Career Day PDF Print E-mail

St Theresa College, through the Careers Advisory team is organising an activity which shall be open to the public on Saturday the 18th of March. This will also be related to another activity being organised for our students in collaboration with Y ltd on Friday the 17th of March. All are encouraged to attend, see details below:

 

 
Exchange of greetings with dignitaries PDF Print E-mail

Students from the Students’ Councils of the Primary and Secondary Schools of the College, along with the College Principal, Youth Worker, Link Teachers and parents, paid visits to local dignitaries to exchange season greetings during the Christmas holidays.

 

They exchanged greetings with the President of the Republic, Prime Minister, Speaker of the House of Representatives and the Archbishop.  During these visits students had the opportunity to voice their opinion on issues related to youth.

 

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack